कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Third Class Engineering Civil Highway लक्ष्मण दत्त जोशी ९८५८७८२१९०
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway दिपक बहादुर बिष्ट ९८४९४३१२२३ dipakbishta@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway प्रशान्त भट्ट +९७७-९८५११७७७७८ bhatt2074@gmail.com
4 Account Officer Third Class Account Account भुपाल सिह कार्की ९८४८८६४५३४
5 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway टिकेन्द्र कुमार सिजापति ९८४८५९८१८१
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway जगदिश निर्मल बिष्ट ९८६८७०३७१७ jagdish.bist01@gmail.com
7 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दौलत सिह धामी 9846108952
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration रबिन्द्र पुनमगर ९८४८४८९४०० rabindrapunmagar3@gmail.com
9 Accountant Non Gazatted First Class Account General Administration ईन्द्र सिह धामी ९८४८७७५२४२