कार्य क्षेत्र

महाकाली कोरिडोर(ब्रहमदेव-झुलाघाट-दार्चुला-टिंकर) को जिम्मा रहेको योजना कार्यालयको कार्यक्षेत्र कंचनपुर जिल्लाको ब्रहमदेब देखि दार्चुलाको तुसारपानी सम्म रहेको छ ............डाउनलोड