फोटो ग्यालरी

२०७० सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीको अनुगमन गर्न पाल्नु भएको महानिर्देशक सहित उच्च अधिकारीहरु
२०७० सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीको अनुगमन गर्न पाल्नु भएको महानिर्देशक सहित उच्च अधिकारीहरु
२०७० सालमा महाकाली नदीमा आएको बाढीको अनुगमन गर्न पाल्नु भएको महानिर्देशक सहित उच्च अधिकारीहरु
प्र.जी.अ, प्र.ना.ऊ, योजना प्रमुख लगायत टोलीहरु स्थानीय विवाद समाधानमा
माननीय सभासद श्री गणेश सिंह ठगुन्ना साइट अनुगमनमा
माननीय सभासद श्री गणेश सिंह ठगुन्ना साइट अनुगमनमा
क्षेत्रीय निर्देशक श्री शिव प्रसाद नेपाल साइट अनुगमनमा