फोटो ग्यालरी

आदरणीय योजना प्रमुख श्री देव कुमार तामांग सरको बिदाई
ई श्री सुदर्शन कार्की तथा स.ई श्री प्रकाश पौडेल को बिदाई
ई श्री सुदर्शन कार्की तथा स.ई श्री प्रकाश पौडेल को बिदाई
स.ई श्री सचेन्द्र मिश्रा को बिदाई
लास्कुखोला कजवे
२०७९-८०