हालसम्मको प्रगति विवरण, (मिति २०७७/१०/२२ सम्मको)

२०७७ माघ २२


Progress upto now (2077/10/22)


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सडक डिभिजन, दांङको कार्यक्षेत्र दां र सल्यान जिल्लामा पर्ने संघीय सडक तथा पुलहरुको निर्माण/मर्मत गर्ने रहेको छ |  पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. अमिर सुवेदीमोबाइल नं : ९८५७८३४९३३इमेल : drodng@gmail.com


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation