कार्य क्षेत्र तथा शाखाहरु

कार्य क्षेत्र

सडक विभागकाे पुल सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने ।

शाखाहरु

  • पुल डिजाइन तथा अनुगमन शाखा
  • पुल मर्मत समन्वय शाखा
  • पुल निर्माण समन्वय शाखा
  • आयोजना कार्यान्वयन शाखा (PIU)
  • पुल सुधार तथा मर्मत आयोजना (PCU)