कार्य क्षेत्र

कोशी राजमार्गको नेपाल भारत सिमाना (रानी नाका) बाट धरान सम्मको  कुल लम्बाई ४९ कि.मि. सडक 

....