LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076)

२०७५ माघ ०७


LOI_TN_9,10,11 & 12 (F.Y. 2075/076)


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सडक डिभिजन पोखरा, कास्की टेलिफोन नं : ०६१-४६३४८७ (प्रशासन शाखा), ०६१-४६७४९० (लेखा शाखा), फ्याक्स : ०६१-४६५१२३, इमेल : dropokhara@gmail.comडिभिजन प्रमुख सि.डि.इ श्री सुनिल बाबु पन....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई‍.श्री कल्याण खड्का 9851220405 (kalyan.dor@gmail.com)पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation