कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
कुनैपनि रेकर्ड पाइएन ।
पुरा हेर्नुहोस

You should have office login privileges to view the circulars. Office Login

सामान्य जानकारी

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, टेकु - १२, काठमाडौँ टेलिफोन नं : ०१- ५३३११५३, ०१- ५३३०९२१फ्याक्स नं. ०१- ५३३१८७०इमेल : php@dor.gov.np

....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

सि.डि.ई. श्री नरेन्द्र नाथ कोइराला टेलिफोन नं. ०१-५३३११५३इमेल : koiralannk@gmail.com        

पुरा पढ्नुहोस्

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation