आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६)

२०७५ मंसिर ०१


 मिति २०७५/०८/०१ मा "राजधानी" दैनिक मा प्रकाशित आसय को सूचना (ठेक्का नं. ०१-०६ आ.व. २०७५/७६)


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :
  • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ

  • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने

  • राजमार्ग र सहायक म....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

इन्जिनीयर श्री शिवु खत्रीसम्पर्क:मो.: ९८६७१८६१९४अफिस: ०७५-५२०९२१ई-मेल: dropalpa@gmail.comफ्याक्स: ०७५-५२०९२१

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation