बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६)

२०७५ मंसिर २२


बोलपत्र आह्वानको सूचना (०२-२०७५/७६)

२०७५/०८/२२ को "नया पत्रिका"मा प्रकाशित 


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :
  • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ

  • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने

  • राजमार्ग र सहायक म....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

इन्जिनीयर श्री शिवु खत्रीसम्पर्क:मो.: ९८५७०७७९२१अफिस: ०७५-५२०९२१ई-मेल: dropalpa@gmail.comफ्याक्स: ०७५-५२०९२१

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2020 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation