बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६)

२०७५ आश्विन २०


बोलपत्र आह्वानको सूचना (०१-२०७५/७६)

२०७५/०६/२० को "काठमाडौँ पोस्ट"मा प्रकाशित 


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूची :
  • सडक तथा पूल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ

  • प्रचलित सार्बजनिक एन अनुसार ठेक्का व्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने

  • राजमार्ग र सहायक म....

    पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

इन्जिनीयर श्री शिवु खत्रीसम्पर्क :मो. : ९८५७०७७९२१अफिस : ०७५-५२०९२१ई-मेल : dropalpa@gmail.comफ्याक्स : ०७५-५२०९२१

पुरा पढ्नुहोस्


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation