हाम्रो बारेमा

आ.व. २०५०।०५१ देखि साविक मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको बागमती अञ्चलको नुवाकोट जिल्लाको विदुरमा डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटको  नाममा स्थापना भएको यस कार्यालेकाे नाम हाल सडक डिभिजन, नुवाकाेट रहेकाे छ । यस डिभिजनको नुवाकोट र रसुवा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको छ । आ.व. २०७०/७१ को तथ्यांक बमोजिम वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस डिभिजनको कार्यक्षेत्रमा ३२२५५९ जनसंख्या रहेकोमा प्रति कि.मि. सडक बराबर १३९३ जनसंख्यालाई सेवा पुर्याएको देखिन्छ भने सडक जनघनत्वको हिसाबले यस डिभिजनRoad Density (Km/100Km2) ९ हुन आउँछ । यस डिभिजनको अन्तर्गत हालसम्म १८२.७१ कि.मि., ग्राभेल सडक २३.७ कि.मि. र कच्ची (माटे सडक २५.१७ कि.मि. गरी जम्मा २३१.५८ कि.मि. क्च्ल् सडक निर्माण भएको छ ।

कार्यालयको ईतिहास :

 1. २०४५ सालमा जिल्ला सडक कार्यालयको स्थापना ।
 2. २०५१ सालमा मध्यमाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. ५ नुवाकोटको स्थापना ।
 3. २०७० सालमा डिभिजन सडक कार्यालय नुवाकोटको स्थापना ।
 4. सडक डिभिजन, नुवाकाेटकाे नामाकरण ।
 5. कार्यक्षेत्र: नुवाकोट र रसुवा जिल्ला भित्र ।
 6. कार्यालयको अवस्थिति: विदुर न.पा. वडा नं. ४ नुवाकोट जिल्ला ।
 7. सम्पर्क गर्न सकिने फोन नं. ०१०५६०२५३ (फ्याक्स ०१०५६०२५४)

दुष्टिकोण :

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक आर्थिक विकासका लागि सडक पूर्वाधारको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, छिमेकी जिल्लाको सदरमुकाम जोड्ने सडकहरुको निर्माण, मर्मत संभार तथा स्तरोन्नती गर्ने, राजमार्ग र सहायक मार्गको आवश्यक मर्मत संभार तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्य गरी आम जनतामा यातायातको छिटो छरितो र भरपर्दो तथा सुरक्षित अवस्था सृजना गर्ने र विद्यमान सडक लम्बाइलाई दोब्बर बनाउने यस कार्यालयको दृष्टिकोण रहेको छ ।

लक्ष्य तथा उद्देश्य :

गरिबी निवारणको पुर्वाधारको रुपमा सडकलाई बिकास गर्ने, बिद्यमान सडकको अवस्थालाई सुधार गरी सुरक्षित , टिकाउ र कम खर्चिलो बनाउने तथा रणनैतिक सडकलाई स्तरोन्नती गरी दीगो आर्थिक बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्ने ।

कामसंग सम्बन्धी शाखाहरु :

 •   प्रशासन शाखा
 •   प्राविधिकशाखा
 •   आर्थिक प्रशासन शाखा
 •   स्टोर/जिन्सी फाँट
 •   ल्याव शाखा

  सेवाहरुको सूचि :

 • सडक तथा पुल आयोजनाहरुको छनौट गर्ने छ ।
 •  प्रचलित सार्बजनिक ऐन अनुसार ठेक्का ब्यवस्था गरी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य संचालन गर्ने
 •  राजमार्ग र सहायक मार्गहरुको मर्मत संभार तथा सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्ने । 
 • सडक आयोजना सम्बन्धी आवश्यक तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने ।
 • ल्याब टेष्ट सेवाहरु :–
 •                                     Gradation Test
                                      Compaction Test
                                      Field Density and Optimum Moisture Content (OMC)
                                      Aggregate Impact Value (AIV) and Aggregate Crushing Value (ACV) Tests
                                      Compressive Strength Testing
                                      Zinc Coat Test
                                      Diameter and Uniformity Tests for Gabion wires
                                      Slump Test 

  सेवाको विवरण  :– नागरिक वडा पत्रमा उल्लेख छ । 

  सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ  :

 • आयोजना माग गर्ने ।
 • जिल्ला परिषदबाट आयोजना सिफारिस गर्ने ।
 • सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका शर्तहरु:- नागरिक वडा पत्रमा उल्लेख छ । 

  काम संग सम्बन्धीत दस्तुर तथा शुल्क:

 •  लिखित सूचना प्राप्त गर्न रु. १०।– को हुलाक टिकट सहितको निवेदन ।
 •  टेण्डर/कोटेशनको डकुमेण्ट प्राप्त गर्न प्रचलित सार्बजनिक खरिद ऐनमा व्यबस्था भए बमोजिमको शुल्क ।
 •  अन्य सामान्य मौखिक जानकारीका लागि कुनै दस्तुर लाग्ने छैन । 
 •  ल्याब टेष्टका लागि आवश्यक दस्तुर सहितको निवेदन । 
 •  
 • सिफारिस भएका आयोजनाहरु सडक विभाग तथा मन्त्रालयबाट सिफारिस गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत हुने ।
 • कार्यालयले संचालन गरेका कार्यक्रमहरुको सूचना प्राप्त गर्ने ।