सूचना अधिकारी

 

ई.  जनक धामी 

९८५७०१५११०

dronepalgunj@gmail.com