कार्य क्षेत्र

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) जिल्लाको गैंडाकोट(KM-0+575)देखि दाउन्ने(KM-65+000) सम्मडाउनलोड