सामान्य जानकारी

यस केन्द्रलाई सम्पर्क गर्न सकिने

स्थान , ठेगाना :यान्त्रिक तालिम केन्द्र , पाटनढोका , ललितपुर 

सम्पर्क नं. : ५५२२४३० , ५५५३५५१५

ईमेल : mtc@dor.gov.np 

फ्याक्स : ५५३५५१५ 

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation