हाम्रो बारेमा

कार्यालयको इतिहास

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गत स्थापित १० वटा यान्त्रिक कार्यालयहरु मध्ये यान्त्रिक कार्यालय, दाङ हालकाे ५ न‌‍ प्रदेशमा रहेकाे दाङ जिल्लाको सदरमुकाम घाेराहीमा रहेको छ ।

चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु  

सवारीसाधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरुको संचालन तथा मर्मत संभार गर्ने ।

कामसंग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु  

डिभिजन सडक कार्यालय, दाङ र हे.ई.डि. नेपालगंज, वाँके ।
सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल आई डि फ्याक्स नं. – घाेराही, दाङ  सम्पर्क नं. ०८२–५६०४७९ E-mail: mo_dang@dor.gov.np, modang050@gmail.com, फ्याक्स नं. ०८२–५६०४७९