कार्य क्षेत्र

रामेछाप र सिन्धुली जिल्लामा पर्ने रणनैतिक सडक तथा पुलहरुकाे मर्मत सम्भार तथा रेखदेख ।