कार्य क्षेत्र

काठमाडौं जिल्ला भित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा सामरिक महत्वका शहरी सडक तथा पूलहरुको निर्माण, मर्मत, संभार तथा संचालन गर्ने ।डाउनलोड