कार्य क्षेत्र

कार्यालयको  कार्यक्षेत्र, स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य र उदेष्य :-

  • यस कार्यालयको कार्य क्षेत्र (इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ्ग) भित्रको राजमार्ग र सहायक राजमार्गमा यातायात सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्रमुख उदेष्य ।
  • वार्षिक बजेट अनुसार योजना तथा कार्यक्रम/ठेक्का पट्टा/सर्वेक्षण/डिजाईन लगायतका कार्य ।
  • कार्यालयबाट विभिन्न निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने । प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्रीहरु आवश्यकता अनुसार परीक्षण गर्ने । डिजाइन / अनुगमन निरीक्षण कार्य गर्ने ।
  • जिल्ला सदरमुकाम सम्म आवत जावत गर्नको लागि सडक निर्माण कार्य, पर्यटकिय धार्मिक स्थलसम्म सडक सन्जाल जोडने उदेष्यका साथ डिभिजन सडक कार्यालयले बजेटको व्यवस्था भए बमोजिम ठेक्का पट्टा / सर्वेक्षण / डिजाइन लगायतका काम काज गर्नुका साथै सडक सिमा भित्र रहेका सडकको दाँया / बाँया १५/१५ मीटर लगत कट्टा, सडक सिमा सुरक्षा, भौतिक संरचना संरक्षण एवं सम्बर्धन, राजमार्गको सरसफाई, रंग रोगन, ट्राफिक संकेतको व्यवस्थापन आदी गर्नु यसका उदेष्य रहेको छ ।
क्र.सं. बजेट उप शिर्षक नं. आयोजना कार्यक्रमको नाम
३३७१६५-३/४ मेची राजमार्ग र फिक्कल पशुपतिनगर नियमित मर्मत कार्य
३३७१६५-३/४ मेची राजमार्ग र फिक्कल पशुपतिनगर पटके मर्मत कार्य
३३७१६५-३/४ मेची राजमार्ग र फिक्कल पशुपतिनगर विशेष तथा आकस्मिक मर्मत कार्य
   
३३७१५७-४ माईखोला पुल, सोयाक, इलाम
माईखोला पुल, नाम्सालिङ्ग, इलाम
कल्भर्ट सुखानी, इलाम
माईखोला पुल, दुधाङ्ग
फेमे खोलापुल, फिदीम प्रांगबुंग फालोट सडक पाँचथर
जोगमाई खोलापुल
मझुवाखोला, बाझो-२, इलाम
३३७३३२०-४ सिद्धी खोलापुल पशुपतिनगर
सानो माई-१, इलाम माईपोखरी सन्दकपुर सडक
सानो माई-२, इलाम माईपोखरी सन्दकपुर सडक
मेची राजमार्ग पुलपुलेसा मर्मत कार्य
३३७३५५-४ इलाम-माईपोखरी-सन्दकपुर सडक (प्रादेशिक सडक)
३३७३५६-४ १. रणनैतिक सडक पुर्नस्थावना कार्य (मेची राजमार्ग माईखोला इलाम खण्ड)
२. मेची राजमार्ग ताप्लेजुङ्ग बजार फुंगलिंग बजार पेभमेण्ट सर्फेस पुर्नस्थापना कार्य ।
   
१० ३३७१४४-४ फिक्कल श्रीअन्तु छाबिसे  सडक
११ ३३७१४८-४  
१२    
१३ ३३७३३१४ सडक तथा ट्राफिक सुरक्षा
१४ ३३७१६३४