हाम्रो बारेमा

कार्यालयको इतिहास

      शुरुमा यस कार्यालयको स्थापना हुँदा यसको नाम चारआली-इलाम सडक योजना त्यस पश्चात इलाम फिदिम सडक आयोजना र त्यस पश्चात जिल्ला सडक कार्यालय फिक्कल साथै पूर्वाञ्चल डिभिजन सडक कार्यालय नं. १ , इलाम हुँदै डिभिजन सडक कार्यालय, इलाम नामबाट संचालित छ । साथै यस कार्यालयमा मिति २०४७/०९/०१ देखी निम्न कार्यालय प्रमुख रही काम काज गर्नु भएको पाईन्छ ।

काम सँग सम्वन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु :-

क. फिक्कल साईड क्याम्प, इलाम

ख. फिदिम साईड क्याम्प, पाँचथर

ग. काबेली साईड क्याम्प, ताप्लेजुङ्ग

सेवा सम्बन्धी जानकारी

नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |डाउनलोड