RSDP Procurement Plan

क्र.स शिर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1Main Report of Detailed Design of Upgradation of Butwal-Gorusinghe Road

Office: विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा

२०८० आश्विन १६फाइल उपलब्ध छैन
2अधिकृत बिक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धमा

Office: हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज

२०८० भाद्र ०८डाउनलोड गर्नुहोस्
3आशय को सूचना

Office: हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज

२०८० आषाढ ०६डाउनलोड गर्नुहोस्
4लिलाम सम्बन्धि सूचना

Office: हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज

२०८० जेठ २१डाउनलोड गर्नुहोस्
5स्वत: प्रकाशन (त्रैमासिक)

Office: सडक डिभिजन, शिवपुर

२०७९ मंसिर १६डाउनलोड गर्नुहोस्
6RIgid Pavement Guideline 2021

Office: गुणस्तर अनुसन्धान तथा बिकास केन्द्र

२०७८ जेठ ०४डाउनलोड गर्नुहोस्
7DOR Business Plan-2012

Office: सडक विभाग

२०६९ बैशाख ३१डाउनलोड गर्नुहोस्
8दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा (आ.व. २०७८।७९)

Office: सडक विभाग

२०७८ फाल्गुण ०१डाउनलोड गर्नुहोस्
9Redbook of DOR 075-76

Office: सडक विभाग

२०७५ पौष ०६डाउनलोड गर्नुहोस्
10Procurement Plan RSDP Dec 13 2013

Office: सडक विभाग

२०७० मंसिर २८डाउनलोड गर्नुहोस्
11Procurement Plan RSDP as on 22 Jan

Office: सडक विभाग

२०६९ माघ १०डाउनलोड गर्नुहोस्
12Procurement Plan for Consulting Services for RSDP

Office: सडक विभाग

२०६६ जेठ २८डाउनलोड गर्नुहोस्
13Procurement Plan for the Road Upgrading Works

Office: सडक विभाग

२०६६ जेठ २८डाउनलोड गर्नुहोस्
14Procurement Plan for Consulting Services

Office: सडक विभाग

२०६६ बैशाख १९डाउनलोड गर्नुहोस्