सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 सम्पत्ती तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र अाव्हानको सूचना !!! सडक डिभिजन, भरतपुर २०८० पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Six Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Surkhet (MBHPD/337011084/080/81-CS-01) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 बोलपत्र आव्हान- हे.ई.डि, नेपालगञ्ज र हे.ई.डि, पोखरामा पार्किङ सेड निर्माण यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Four Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Pyuthan & Rolpa. (MBHPD/337011084/080/81-CS-02) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 Notice of Shortlisting for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09) (Contract No: MBHPD/337011084/080/81-CS-01,02 & 03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Three Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Ilam. (MBHPD/337011084/080/81-CS-03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Notice of request for Bids for Upgrading of Butwal-Gorusinghe -Chanauta Road and Bridges [CH:-590+000 Km to CH: 615+000 Km, East-West Highway], Contract No.: ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० पौष ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice of request for Bids for Upgrading of Butwal-Gorusinghe -Chanauta Road and Bridges [CH:-615+000 Km to CH: 640+000 Km, East-West Highway], Contract No.: ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० पौष ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०२-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/81 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 राजमार्ग बन्द रहने बारेकाे सूचना नागढुङ्गा-मुग्लिङ सडक योजना (पश्चिम खण्ड) २०८० पौष ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice for Shortlisted Consulting Firms and Request for Proposal (RFP): ACCESS-DOR-BGC-QCBS-37 Consultancy Firms to Carry Out Conducting Road User Satisfaction Survey and Preparation of Necessary Reports विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० पौष ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/80 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 कार्यालयकाे नाम परिवर्तन भएकाे एवं कार्यालय भवन सारिएको सम्बन्धमा । गाेरखा सडक याेजना, गाेरखा २०८० मंसिर २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० मंसिर २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/09 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/79 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० मंसिर २१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ०१-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/08 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० मंसिर २० डाउनलोड गर्नुहोस्