सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्ने सूचना (सा.ख.अ. कार्यालय) सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ फाल्गुण १६ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/50 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण १५ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice for Shortlisted Consulting Firms and Request for Proposal (RFP) : SRCTIP-DOR-TESP-CS-QCBS-30 Consultancy Services of Training and Employment Service Providers विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/49 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 करार सेवा र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीहरुकाे व्यक्त्तिगत विवरण ३ दिन भित्र पठाउनु हुन । सडक विभाग २०७९ फाल्गुण १२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 कोटेशन उपलब्ध गराईदिने बारे यान्त्रिक महाशाखा २०७९ फाल्गुण ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Amendment on Notice no. SRCTIP/4/078-79; Contract Identification No.SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS-31 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice for Shortlisted Consulting Firms; SRCTIP-DOR-CS-QCBS-28 विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/48 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/46 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/079-080/47 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०७९ फाल्गुण ०४ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Letter of Intention to Accept the Proposals सडक विभाग २०७९ फाल्गुण ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Shortlisting of Consulting Firms for ACCESS -DOR- BGC-QCBS- 01 ( Accelerating Transport and Trade Connectivity in Eastern South Asia–Nepal Phase 1 Project.) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ फाल्गुण ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Project Management Consultants for the establishment of a modern GIS/web-based Road Asset Management System within the Department of Roads(RFP No.: SRCTIP-DOR-RAMS-CS-QCBS-29) सम्भार महाशाखा, सडक विभाग २०७९ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 “मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालो, सुशासन प्रवद्र्धनमा गरौं हातेमालो”- अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोगकाे सुशासन प्रतिकाे ऐक्यवद्धता सडक विभाग २०७९ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 लिलाम सम्बन्धी बाेलपत्र आव्ह्वानको सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, बुटवल २०७९ माघ २६ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 बोलपत्र आवहान तथा बोलपत्र स्वकृती सम्बन्धि आशयको सुचना सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०७९ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (REOI) for SRCTIP-DoR- KDP-CS-QCBS-31;Construction Supervision of Improvement/Upgrading of Kamala - Dhalkebar- Bagmati Road Section (77Km) and Bridges of Mahendra Highway विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०७९ माघ २५ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 Progress Review Meeting Presentation Document- 7th Feb 2023 सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय २०७९ माघ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना । सडक विभाग २०७९ माघ २३ डाउनलोड गर्नुहोस्