कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway विसुन दास लामा 9857071146 डिभिजन प्रमुख
2 Account Officer Third Class Account Account केशव राज सुबेदी ९८५७०७३१४६
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शरद आचार्य
4 Engineer Third Class Engineering Civil Highway प्रज्ञा शर्मा
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway निरज कुमार राजवंशी
6 Engineer Third Class Engineering Civil Highway शुसान्त उप्रेती
7 Engineer Third Class Engineering Civil Highway महेश्वर लम्साल 9857031560
8 Computer Operator Non Gazatted First Class प्रेम प्रसाद खनाल
9 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration B & R गणेश भण्डारी 9851267591
10 Accountant Non Gazatted First Class Account General Administration ध्रुवराज ज्ञवाली 9857012272
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway राज कुमार प्रमाणी 9844851423
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway भिम बहादुर वुढा 9858033969
13 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway कामेश्वर मण्डल
14 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway विनोद श्रीवास्तव
15 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सोनिका पोख्रेल 9845539317
16 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway महेश वि.क. 9855019941
17 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway गोविन्द गैरे 9851249946
18 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway जीवनाथ प्रसाद शाह 9805322210
19 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सरोज विक्रम केसरी 9857012630
20 Lab Assistant Non Gazatted Second Class Engineering Civil Highway नगेन्द्र प्रसाद यादव
21 Light Vechicle Driver Classless खुमानन्द पन्थी
22 Light Vechicle Driver Classless अच्युत राज मरासिनि
23 Office Assistant Classless बोम बहादुर पौडेल
24 Office Assistant Classless दीपक बहादुर थारु
25 Office Assistant Classless रामचन्द्र चौधरी