हाम्रो बारेमा

कार्यालयको ईतिहास :

सुनौली पोखरा राजमार्ग संचालन भए पश्चात रुपन्दही जिल्ला मात्र हेने गरी जिल्ला सडक कार्यालय भैरहवाको नाममा कार्यालय स्थापना भएको बुझिन्छ भने रुपन्दही र नवलपरासी जिल्ला हेर्ने गरी बि स २०५१ सालमा पस्चिमान्चल डिभिजन सडक कार्यालय न ४ बुटवल नामांकरण भई कार्य संचालन गरी आएकोमा बि स २०७१ मा नाम परिबर्तन भई डिभिजन सडक कार्यालय बुटवल तथा बि.सं. २०७५ बाट सडक डिभिजन बुटवल नामांकरण भई सोहि नामबाट कार्यालय संचालन भईरहेको छ |

कार्यालयको स्पस्ट दृष्टीकोण, लक्ष्य र उदेश्य :

कार्यालय  मातहतमा रहेका सडकहरुमा १२ महिना सहज तरिकाले यातायात संचालन हुन सक्ने बनाउनु, सडक प्रयोगकर्तालाई सुरक्षित महसुस हुने तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने किसिमका कामहरु गरि सडक सुरक्षित बनाउनु, सडक तथा  पुलहरुको निर्माण र मर्मत गर्नु आदि |

कामसँग सम्बन्धित शाखाहरु :

प्राबिधिक शाखा, प्रशासन शाखा ,लेखा शाखा, ल्याब शाखा 


कार्यालयले दिने सेवा सम्बन्धी विवरण

सेवाहरुको सूची : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरीएको छ |

सेवाको विवरण : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरीएको छ |

सेवा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरीएको छ |

सेवा प्राप्त गर्न सकिने अवस्थाका शर्तहरु : नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरीएको छ |

सेवा प्राप्त गर्न कुनै फारम, भर्नु पर्ने भए सो को डाउनलोड गर्न सकिने ढाचा : (downladable formats )

काम संग सम्बन्धित दस्तुर तथा शुल्क ; नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरीएको छ |


सडक डिभिजन बुटवल, रुपन्देही

(नया बसपार्कको अगाडी)

टेलिफोन नं :०७१-५३०७४६

फ्याक्स : ०७१-५३६५१४

ईमेल :  rd_butwal@dor.gov.np

roaddivisionbutwal@gmail.com