कार्य क्षेत्र

आठवटा उत्तर दक्षिण कोरिडोर मध्ये तीनवटा सडक लाई (कोशी, कालिगण्डकी र कर्णाली करिडोर ) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुचीमा राखेर प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation