हाम्रो बारेमा

व्यापारिक, ऐतिहासिक र सामरिक महत्त्व भएका उत्तर दक्षिण सडक सञ्जालबाट दुई छिमेकी चीन र भारतसंग व्यापार सम्बन्ध मजबुद गर्ने लक्ष्य अनुरुप नेपाल सरकारले प्रमुख आठवटा सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आठवटा उत्तर दक्षिण कोरिडोर मध्ये तीनवटा सडक लाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सुचीमा राखेर प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ ।

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation