डाउनलोड

क्र.स शिर्षक प्रकाशीत मिती डाउनलोड गर्नुहोस्
1नागरिक बडापत्र,प्युठान२०७३ साउन २३ डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

सेवाहरुको सूचीः 

  १. धारा जडान गर्नका लागि पिच काट्ने स्वीकृती

  २. पेट्रोल पम्प राख्ने स्वीकृती

  ३. निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर परिक्षण

सेवा प्राप्त गर्ने तरिकाः पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

ई. श्री निरोज महर्जन मोबाइल नं: ९८४९०३८०६९ 


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation