आयोजना तथा कार्यक्रम

सडक डिभिजन, पाेखरा अन्तर्गत चालु अवस्थामा रहेका  योजना तथा कार्यक्रमहरु

 • सि नं LMBIS No. योजनाको नाम बार्षिक वजेट
  ब उ शि नं ३३७०११३७४ सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम      
  337०११३७-19७ पृथ्वी राजमार्ग (कोत्रे देखि पृथ्वी चोक खण्ड) पोखरा १००००
  337०११३७-२०० पोखरा बाग्लुंग सडक (विन्दवासिनि याम्दि पुल सम्मको खण्ड समेत) कास्कि १००००
  337०११३७-२०१ महेन्द्र गुफा अर्मलाको मोउजा सडक कास्की १००००
  337०११३७-२०२ मदन आश्रित पार्क देखि भलाम–र्यालेचौर–काहुखोलाचोक–आर्वा सडक, कास्की १००००
  337०११३७-२०३ तालेवेंसी हाङ्गेवाङ्गे–काइलेनी सडक, कास्की १००००
  337०११३७-२०४ राखी–मिजुरे सडक, कास्की १००००
  337०११३७-२०५ उत्तर दक्षिण लोकामार्गको कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत स्याङ्जा जिल्लाको सेति वेणी आँधीखोला खण्डका सडक, स्यांग्जा १००००
  337०११३७-२०६ स्याङ्जाको मिर्दी–स्वेक मैदान–सिरकोट–डुम्रेभञ्ज्याङ–काउले तथा कोखे हुँदै सेतीवेणी (पर्वत) र गुल्मी पुर्तीघाट सडक, स्यांग्जा १००००
  १० 337०११३७-२०७ कास्कि अन्नपुर्ण गाउपालिका अन्तर्गत नागडाँडा अधिकारीडाँडा हुँदै कार्किको तहरा सम्म सडक कास्कि १००००
  ११ 337०११३७-२०८ कास्की तालवेसि लिपेयानि चमेरवडार मिजुरे सिङदी पसगाउँ लमजुसङ सडक, कास्की १००००
  १२ 337०११३७-२०९ घुम्ती चिसापानी चित्रे भन्ज्याङ्ग भिमाद सडक स्याङ्गजा सडक, स्यांग्जा १००००
  १३ 337०११३७-२१० गायकटोल सातुपसल नुहारभन्ज्याङ्ग अर्जुनचौपारी रापाकोट घन्टे ठानमौला फलेवास सडक स्याङ्गजा १००००
  १४ 337०११३७-२११ कालिगण्डकी लोकमार्ग, कोरला – भैसालोटन जोड्ने सडक ( पर्वतबेनी –कुश्मा – मिर्मि– चापकापेट– पुटटार –गैडाकोट–त्रिवेणी), पर्बत १००००
  १५ 337०११३७-२१२ मिर्दि भिमाद रातो पहरा देखि दार्सिङ्ग खण्ड, स्यांग्जा १००००
  १६ 337०११३७-२१३ ज्याग्दि कोरिडोर स्याङ्जा १००००
  १७ 337०११३७-२१४ नयाँपुल- विरेठाटी- किम्चे- घान्द्रुक- उरी- घुर्जुङ- छम्रोङ सडक १००००
  १८ 337०११३७-२१५ लुम्ले तान्चोक भिचुक लान्दुक सडक, कास्की १००००
  १९ 337०११३७-२१६ विरेठाटी चामे घान्द्रुक सडक, कास्की १००००
  २० 337०११३७-२१७ पोखरा रिडी लोकमार्ग (पोखरा पामे रमजा लुंखु त्रिबेणी रिडी), कास्की १००००
  २१ 337०११३७-२१८ मिर्दि भिमाद सडक १००००
  २२ 337०११३७-२१९ भुम्रे अर्चलबोट तमादि डुम्रे भञ्ज्याङ बानिडाँडा हुँदै सेतिवेणि गुल्मि १००००
  २३ 337०११३७-३२७ मादि कोरिडोर शिसाघाट पोल्याङटार स्यात्रि माघवेशि चमेरेडार बाट सिक्लेस सम्मको बाटो कालोपत्रे कास्कि १००००
  २४ 337०११३७-३२९ सातताल जोड्ने लिंक सडक कास्कि १००००
  २५ 337०११३७-३३० मादि कोरिडोर शिसाघाट भगवतिटार तारकंग सिक्लेस १००००
  २६ 337०११३७-३३१ तालवेशि हाँगेबांगे रामकोट माधवेशि सडक कालोपत्रे १००००
  २७ 337०११३७-३३२ पोखरा पन्चासे सडक कास्कि १००००
  २८ 337०११३७-३३३ काहुँखोला सुनडाँडा आर्वा विजयपुर सडक कास्कि १००००
  २९ 337०११३७-३३४ सिसुवा स्याङ्खखुदि भुर्तेलगाउँ सौरे लिप्यानि सडक कास्कि १००००
  ३० 337०११३७-३३५ तालचोक सिसुवाचोक दिपाङ्खताल सडक कास्कि १००००
  ३१ 337०११३७-३३७ अमलाविसौनि घार्मि आलेबोट अम्रेश्वर सडक कास्कि १००००
  ३२ 337०११३७-३३८ पोखरा सिकलेश सडक कास्कि १००००
  ३३ 337०११३७-३३९ चिसापानि सिंगारेवाश टक्सार सडक कास्कि १००००
  ३४ 337०११३७-३६४ पोखरा नयावसपार्क सारंगकोट पंधेलि लुम्ले सल्यान पर्वत सडक १००००
  ३५ 337०११३७-४०५ कार्किकोगारो नागडाँडा सडक कास्कि १००००
  ३६ 337०११३७-४३५ त्रियासि मनकामना १००००
  ३७ 337०११३७-४३९ गल्याङ रुद्रवेनि खण्डको विर्घा भुस्टुङ्ख २००००
  ३८ 337०११३७-४४१ गल्याङ पेलाकोट पिढिखोला शालिग्राम हर्मिचौर सडक १००००
  ३९ 337०११३७-४४२ वयरघारी धापुक पर्वत पुर्तिघाट सडक १००००
  ४० 337०११३७-४४३ हेलु अर्जुनचौपारी रापाकोट छारे पर्वत सडक १००००
  ४१ 337०११३७-४७४ बन्दिपुर सुकुरा सेराटार तनहु सडक १००००
  ४२ 337०११३७-४७५ गल्याङ चापाकोट सडक स्तरोन्नति १००००
  ४३ 337०११३७-४७८ गल्याङ बज्रे तिनदोबाटो खस्कुना पकवादि चापाकोट सडक स्याङ्खजा १००००
  ४४ 337०११३७-४७९ साइकल चोक गहते पोखरा ठुलि पोखरी सडक खौला आर्थर सडक पर्वत १००००
  ४५ 337०११३७-४८० आँधिखोला कोरिडोर स्याङ्खजा १००००
  ४६ 337०११३७-४८१ पोखरा म न पा १८ सेतिवगर देखि केवलकार परियोजना स्थलसम्म पहुँच सडक पोखरा १००००
  ४७ 337०११३७-४८५ सिसुवा देउरालि फेदि सडक पोखरा १००००
  ४८ 337०११३७-४८६ बेगनास भन्ज्याङ आनदज्योति सडक १००००
      यस ब उ शि नं को जम्मा ४८००००
  ब उ शि नं ३३७०११३८४ राजमार्ग स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम      
  ३३७०११३८-८४ सिध्दार्थ राजमार्गको मुस्ताङ्ख चोक विरौटा छोरेपाटन सडक खण्ड NH47 ५००००
  ३३७०११३८-८५ पृथ्वी राजमार्गको कोत्रे विजयपुर सडक खण्ड २५०००
  ३३७०११३८-८६ पोखरा बाग्लुंग सडकको विन्दवासिनि याम्दि पुल सडक खण्ड ५५०००
  ३३७०११३८-८७ सिध्दार्थ राजमार्गको वालिङ स्याङ्गजा  सडक खण्ड NH47 ६००००
  ३३७०११३८-८८ सिध्दार्थ राजमार्गको स्याङ्गजा कुविण्डे सडक खण्ड NH47 ५००००
  ३३७०११३८-८९ रामपुर मित्याल आरङखोला सडकको भिमाद रामपुर सडक खण्ड NH ६८ २००००
  ३३७०११३८-९० जगत भञ्ज्याङ मण्डलिथान केवेरे भञ्ज्याङ बारिकुना किसान चापाकोट गजरकोट सडक स्याङ्खजा NH69 ५००००
  ३३७०११३८-९१ सेति दोभान वेजाङ पंजमुल आरुचौर घण्टे देउरालि स्याङ्खजा NH४८ ५००००
      यस ब उ शि नं को जम्मा 360000
  ब उ शि नं ३३७01122४ स्थानिय सडक पुल निर्माण      
  33701122-501 ल्वाङ घलेल वडा नं. ५ र ७ जोड्ने आप पुल, ल्वाङ घलेल कास्की लम्म्रे र कुइवाङ जोड्ने, कास्की, कास्की २०७०
  33701122-502 फुर्से खोला(दुमसादी घाटमा पक्की पुल), दमसाधीघाट निर्मलपोखरी हुँदै टक्सार स्याङ्गजा जिल्ला जोडिने सडकको, कास्की, कास्की २०७०
  33701122-503 विजयपुर खोला काफलघारी फेदी पुल कास्की, कास्की, कास्की ३४५०
  33701122-505 मादी नदी पुल, हंसपुर गा.वि.स. ५ मजुवा बेसी टिमुरेचौर सेती पाखा गिलुङ्ग सडक कास्की, कास्की, कास्की ३४५०
  33701122-50७ मादी नदी पुल, (घुम्ले बजार थुम्सीकोट) (कास्की, लमजुङ जोड्ने, कास्की, कास्की २०७०
  33701122-50८ सहरे पुल, पञ्मुल गा.वि.स., स्याङ्गजा, कास्की २०७०
  33701122-509 छितेखोला फलवारी जोड्ने सडकमा मोटरेवल पुल, चापाकोट न.पा., स्याङ्गजा, कास्की २०७०
  33701122-510 ढडुवा पुल निर्माण, ठुलाडिहि गा.वि.स., स्याङ्गजा, कास्की २०७०
  33701122-511 छाङछाङदी 3 र स्वरेक 8 जोड्ने आँधीखोला पुल, स्याङ्गजा, कास्की १३८००
  १० 33701122-512 भैरवकुण्ड पुल, चिलाउनवास – वालिङ्ग, स्याङ्गजा, कास्की ३४५०
  ११ 33701122-513 ज्याग्दी खोला पुल, लुम्दी दोभान मल्याङ्गकोट ६ सखाम , स्याङ्गजा, स्याङ्गजा, कास्की ६९००
  १२ 33701122-514 च्यांग्दी खोला पुल, स्यागंजा, स्याङ्गजा, कास्की ३४५०
  १३ 33701122-51८ अर्मादी खोला पुल, रामबच्छा बालिङ्ग न.पा. ८, स्याङ्गजा, कास्की ६९०
  १४ 33701122-51९ आँधी खोला पुल,सेती दोभान, स्याङ्गजा, कास्की ६९००
  १५ 33701122-5२० मैदी खोला पुल, स्याङ्गजा, कास्की ६९००
  १६ 33701122-5२२ चोर्ने खोलाबाट घन्द्रुक जोड्ने पुल, कास्की, कास्की २०७०
  १७ 33701122-5२३ पोखरा १५ र १७ जोड्ने सेति नदि पटनेरी सितापाइला मोटरेवल पुल कास्कि २०७०
  १८ 33701122-52४ विजयपुर खोला पुल, सिउँदीको मुख काहुखोला दुधपोखरी सडक, कास्की, कास्की ३४५०
  १९ 33701122-5५1 सेति नदि पुल पोखरा १६ र १७ राति खहरे  कास्कि १३८०
  २० 33701122-९५२ सुइखेत सेरा मोटरेवल पुल कास्कि १३८०
  २१ 33701122-९५३ कालिगण्डकि पुल बेलटारी स्याङ्खजा १३८०
  २२ 33701122-९५४ क्याङ्दि खोला मोटरेवल योजना जुरिफाँट हुँदै चिसापानी शुक्लागण्डकि न पा वडा नं १० र ११ तनहुँ स्याङ्खजा तनहु १३८०
  २३ 33701122-९५५ इदि खोला पुल मादि कोरिडोर १३८०
  २४ 33701122-९५६ मकै खोला पुल कास्कि १३८०
  २५ 33701122-९९७ कालिगण्डकि चण्डि भन्ज्याङ चिउरीबोट अर्दलि पुल स्याङ्खजा १३८०
  २६ 33701122-१०२१ रामपुर ३ र ओइरेघाट अलछिवेनि र निस्ति गा पा १ को सेरेडाँडा जोड्ने निस्ति खोला पुल स्याङ्खजा १३८०
  २७ 33701122-1189 कृष्णघाट पुल, मादबेसी कल्याङ्ग लमजुङ्ग जोड्ने पुल, कास्की, कास्की 2000
  २८ 33701122-1190 सुरौदी खोला पुल, चिसापानी–सिंगारुबास टक्सार सडकमा पर्ने, कास्की, कास्की 2000
  २९ 33701122-1188 आदि खोला पुल, वडा नं. ९ को छिपहटिया र वडा नं. १ को लगनतुम जोड्ने, स्याङ्गजा, कास्की 2000
  ३० 33701122-1191 माटेथर दरौ खोला पुल अर्जुनचौपारी, स्याङ्गजा, कास्की 2000
  ३१ 33701122-1192 कालीगण्डगी पुल, रुद्रवनी, स्याङ्गजा, कास्की 2000
  ३२ 33701122-1193 रुदी खोला पुल, मिजुरेडाडाबाट लमजुङ्ग करापु जोड्ने, कास्की, कास्की 2000
  ३३ 33701122-1194 मिदिम खोला पुल, करापुबाट डडुवा मालिङ्ग गा.वि.स., कास्की, कास्की 2000
      यस ब उ शि नं को जम्मा ९४०४०
  ब उ शि नं ३३७०११३२४ रणनैतिक पुल निर्माण तथा पुलेसा संरक्षण      
  33701132-153 फिर्के खोला पुल पोखरा बाग्लुंग,कास्की, कास्की ५०००
  33701132-154 फुस्रे खोला पुल, दोबिल्ला संरक्षण २५००
  33701132-155 फेवा बाँध कास्की, कास्की २५००
  33701132-156 सेति नदि तुल्सिघाट २५००
      यस ब उ शि नं को जम्मा ७५००

  Return to Road Division, Pokhara