सूचना अधिकारी

ई‍. किरण सुबेदी 

9856037070

subediray@gmail.com, dropokhara@gmail.com