कार्य क्षेत्र

योजनाको कार्यक्षेत्रः 


१. रुकुम (पूर्व) 

२. रुकुम (पश्चिम)

३. जाजरकोट

४. दैलेख

५. अछाम ।

रुकुम पूर्व देखि अछामसम्म योजनाको जिम्मेवारीमा रहेको करीब ४४० कि.मि. सडक आ.व. ०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।