सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 Revised RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Six Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Surkhet (MBHPD/337011084/080/81-CS-01) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Revised RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Six Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Pyuthan and Rolpa (MBHPD/337011084/080/81-CS-02) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Revised RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Six Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Ilam (MBHPD/337011084/080/81-CS-03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष २३ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/85 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/86 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/83 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 सिलबन्दी दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८० पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/84 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/82 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष ११ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 सम्पत्ती तथा जिन्सी मालसामानको लिलाम बिक्री सम्बन्धी बोलपत्र अाव्हानको सूचना !!! सडक डिभिजन, भरतपुर २०८० पौष ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 बोलपत्र आव्हान- हे.ई.डि, नेपालगञ्ज र हे.ई.डि, पोखरामा पार्किङ सेड निर्माण यान्त्रिक तालिम केन्द्र, ललितपुर २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Four Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Pyuthan & Rolpa. (MBHPD/337011084/080/81-CS-02) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Notice of Shortlisting for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09) (Contract No: MBHPD/337011084/080/81-CS-01,02 & 03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Three Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Ilam. (MBHPD/337011084/080/81-CS-03) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 RFP for Detailed Engineering Survey, Soil Investigation, Hydrological Study and Detailed Design of Six Bridges along Madan Bhandari Highway (NH09), Surkhet (MBHPD/337011084/080/81-CS-01) मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालय २०८० पौष ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 Notice of request for Bids for Upgrading of Butwal-Gorusinghe -Chanauta Road and Bridges [CH:-615+000 Km to CH: 640+000 Km, East-West Highway], Contract No.: ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 2) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० पौष ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice of request for Bids for Upgrading of Butwal-Gorusinghe -Chanauta Road and Bridges [CH:-590+000 Km to CH: 615+000 Km, East-West Highway], Contract No.: ACCESS-DOR-W-BGC-ICB-01 (Lot 1) विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा २०८० पौष ०५ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना - HEDKTM/DP/080-081/81 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, काठमाडौं २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/080-081/10 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०२-२०८०/८१ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८० पौष ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्