कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer प्रदीप कुमार श्रेष्ठ
2 Nayab Subba Non Gazatted First Class बिष्णु प्रसाद पौडेल
3 Accountant Non Gazatted First Class नारायण प्रसाद भट्टराई
4 Senior Mechanic Non Gazatted First Class अमीर मैया श्रेष्ठ
5 Senior Welder Non Gazatted First Class हरि राम सिग्देल
6 Second Store Mechanic Non Gazatted First Class उत्तम कुमार पोखरेल
7 Senior Blacksmith Non Gazatted First Class गोविन्द प्रसाद पोखरेल
8 Senior Recordkeeper Non Gazatted First Class पुष्पा शर्मा
9 Typist राजेन्द्र खड्का
10 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class बलराम बस्नेत
11 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class चेत नारायण श्रेष्ठ
12 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class ईन्द्र मान उलक
13 Junior Mechanic Non Gazatted Third Class राम बहादुर घले
14 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class प्रेमहरि पोखरेल
15 Office Assistant Classless आनन्द रत्न शाक्य
16 Office Assistant Classless जीवन पोडे

सामान्य जानकारी

comming soon

सूचना अधिकारी

comming soon


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation