सुरक्षा गार्ड करार सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रकाशीत मिती : २०७७ फाल्गुण २६

अन्तिम मिती : २०७७ चैत्र १२

यस यान्त्रिक कार्यालयको लागि सुरक्षा गार्ड ४(चार) जना करार सेवामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र जारी गरिएको सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

वर्षायाममा पहिरोले अवरुद्ध सडकहरु सुचारु गर्ने कार्य, सडक विभाग अन्तर्गतका सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका अमानती कार्य, सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका कार्यमा विभागीय ठेक्काका लागी यान्त्रिक उपकरण माग भएमा उपलब्ध गराउने, अ....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

मे.ई. श्री सरोज सुबेदी (मो. ९८४००९९२९८)


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation