सुरक्षा गार्ड करार सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रकाशित मिति : २०७७ फाल्गुण २६

अन्तिम मिति : २०७७ चैत्र १२

यस यान्त्रिक कार्यालयको लागि सुरक्षा गार्ड ४(चार) जना करार सेवामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिलबन्दी दरभाउपत्र जारी गरिएको सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।


डाउनलोड गर्नुहोस्