कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Engineer Third Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance सरोज सुबेदी mo_budar@dor.gov.np
2 Senior Welder Non Gazatted First Class चेत राज पन्त
3 Senior Operator Non Gazatted First Class दयाराम दगौरा चौधरी
4 Senior Mechanic Non Gazatted Second Class महेश बोहरा
5 Senior Operator Non Gazatted First Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance राजकुमार खत्री
6 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बलि प्रसाद जैसी
7 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance बिक्रम थारु
8 Second Operator Non Gazatted Second Class Engineering Mechanical Construction Equipment Maintenance भुवन राज जोशी
9 Office Assistant Classless जयराज बडु
10 Office Assistant Classless इश्वरी प्रसाद जैसी
11 Office Assistant Classless कृष्ण दत्त भट्ट
12 Office Assistant Classless रामचन्द्र पन्त
13 Light Vechicle Driver राम बहादुर जेठारा सेवा करार
14 Office Assistant टेक बहादुर साउद सेवा करार

सामान्य जानकारी

वर्षायाममा पहिरोले अवरुद्ध सडकहरु सुचारु गर्ने कार्य, सडक विभाग अन्तर्गतका सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका अमानती कार्य, सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका कार्यमा विभागीय ठेक्काका लागी यान्त्रिक उपकरण माग भएमा उपलब्ध गराउने, अ....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

मे.ई. श्री सरोज सुबेदी (मो. ९८४००९९२९८)


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation