दररेट उपलब्ध गराउने बारे

२०७९ जेठ १०

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि  सूचना 

         

                 -प्रकाशित मिति २०७९।०२।१०)

 

यस कार्यालयको लागि निम्न लिखित सामान/मर्मत कार्य गर्न आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु/निर्माण व्यवसायीहरु लाइ र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु/निर्माण व्यवसायीहरु लाइ समेत व्यवसाय दर्ताको सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित छिटो प्राप्त हुन सक्ने माध्यमबाट दररेट उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

  1. Kawasaki 70ZIV-2 Wheel loader Cabin Glass, Window (Rear)

                                                                                                                                    कार्यालय प्रमुख


डाउनलोड गर्नुहोस्