दररेट उपलब्ध गराउने बारे

२०७८ फाल्गुण १५

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि  सूचना 

         

                 -प्रकाशित मिति २०७८।११।१५)

 

यस कार्यालयको लागि निम्न लिखित सामान/मर्मत कार्य गर्न आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु/निर्माण व्यवसायीहरु लाइ र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरु/निर्माण व्यवसायीहरु लाइ समेत व्यवसाय दर्ताको सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित छिटो प्राप्त हुन सक्ने माध्यमबाट दररेट उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

  1. Flywheel Assembly (Nissan ZD30 DDTi) (for Nissan Patrol Jeep Type/Station Wagon vehicle)

 

                                                                                                                                    कार्यालय प्रमुख


डाउनलोड गर्नुहोस्