दररेट उपलब्ध गराउने बारे

२०७७ फाल्गुण ०७

यस कार्यालयको लागि निम्न लिखित सामान आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरुलाइ र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरुलाइ समेत व्यवसाय दर्ताको सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित छिटो प्राप्त हुन सक्ने माध्यमबाट दररेट उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

  1. ब्याट्री (80 Ah) को १ थान (डबल क्याब पिकअपको लागि)

डाउनलोड गर्नुहोस्