मर्मतको दररेट उपलब्ध गराउने बारे

२०७७ फाल्गुण १६

यस कार्यालयको लागि निम्न लिखित सामान/मर्मत कार्य गर्न आवश्यक परेको हुँदा कार्यालयमा सूचीकृत भएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरुलाइ र सूचीकृत नभएका सम्बन्धित आपुर्तिकर्ताहरुलाइ समेत व्यवसाय दर्ताको सम्बन्धि प्रमाणपत्र, कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ता लगायतका आवश्यक कागजात सहित सूचिकृत हुन निवेदन सहित छिटो प्राप्त हुन सक्ने माध्यमबाट दररेट उपलब्ध गराइदिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

 

  1. कावासाकी 70ZIV-2 लोडर को cabin को पछाडिको सिसा फुटेकोले नयाँ सिसा राख्नुपर्ने।

डाउनलोड गर्नुहोस्