सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना

२०७८ साउन ०१


यान्त्रिक कार्यालय, अनारखोली, बैतडी (हाल बुडर, डोटी)

 

                          सूची दर्ता गराउने सम्बन्धि सूचना 

         

                प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८।४।१

 

यस कार्यालयको लागि आ.व. २०७८/७९ मा विभिन्न मालसामान (सवारी साधन, यान्त्रिक उपकरणको स्पेयर पार्टस, कार्यालयका मसलन्द सामाग्रीहरु आदी) आपूर्ति गर्ने तथा विभिन्न सेवा (निर्माण, मर्मत, परामर्श सेवा आदी) उपलब्ध गराउने कार्यको लागि सम्बन्धित सबै आपूर्तिकर्ताहरु तथा सेवा प्रदायकहरुलाई यस कार्यालयमा सूची दर्ता गराउनको लागि नियमानुसार आवश्यक कागजातहरु सहित सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।

 

 

                                                                                                                                    कार्यालय प्रमुख

 


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

वर्षायाममा पहिरोले अवरुद्ध सडकहरु सुचारु गर्ने कार्य, सडक विभाग अन्तर्गतका सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका अमानती कार्य, सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका कार्यमा विभागीय ठेक्काका लागी यान्त्रिक उपकरण माग भएमा उपलब्ध गराउने, अ....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

मे.ई. श्री सरोज सुबेदी (मो. ९८४००९९२९८)


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation