वर्षायाममा खटिएका उपकरणहरुको विवरण

२०७८ आषाढ ०३


विषयः- सूचना ।

उपरोक्त विषयमा यस कार्यालयमा रहेका निम्न बमोजिमका हेभि ईक्विपमेन्टहरु चालु आ.व.को वर्षायाममा सडक सुचारु अवस्थामा राख्नको लागि तैनाथ रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ। 

सि.नं.

यान्त्रिक उपकरण

प्रयोग गर्ने निकाय

अपरेटर सहायकको नाम, सम्पर्क नम्बर

कैफियत

JCB 3DX Super Backhoe Loader

(RD No.: 070-041)

श्री स.वि., सडक डिभिजन, दिपायल, डोटी

द्वि.अपरेटर श्री उदय बि.क. (९८४८७७६५२९)

सहायक द्वि.मे. श्री बिक्रम थारु

(९८६८२३२३२३)

 

Kawasaki 70ZIV-2 Wheel Loader

(RD No.: 068-127)

श्री स.वि., सडक डिभिजन, पाटन, बैतडी

सि.अपरेटर श्री दयाराम डगौरा चौधरी (९८६८७१८२१९)

सहायक सि.मे. श्री महेश बोहरा

(९८४८५६८२७२)

 

 


डाउनलोड गर्नुहोस्

सामान्य जानकारी

वर्षायाममा पहिरोले अवरुद्ध सडकहरु सुचारु गर्ने कार्य, सडक विभाग अन्तर्गतका सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका अमानती कार्य, सडक निर्माण तथा मर्मत संभार लगायतका कार्यमा विभागीय ठेक्काका लागी यान्त्रिक उपकरण माग भएमा उपलब्ध गराउने, अ....

पुरा पढ्नुहोस्

सूचना अधिकारी

मे.ई. श्री सरोज सुबेदी (मो. ९८४००९९२९८)


"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2022 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation