हाम्रो बारेमा

कार्यालयको इतिहास

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग अन्तर्गत स्थापित १० वटा यान्त्रिक कार्यालयहरु मध्ये यान्त्रिक कार्यालय, दाङ हालकाे ५ न‌‍ प्रदेशमा रहेकाे दाङ जिल्लाको सदरमुकाम घाेराहीमा रहेको छ ।


चालु अवस्थामा रहेका योजना तथा कार्यक्रमहरु  

सवारीसाधन तथा यान्त्रिक उपकरणहरुको संचालन तथा मर्मत संभार गर्ने ।

कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण लक्ष्य र उद्धेस्य

कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सडकहरुको मर्मत संभारमा डिभिजन सडक कार्यालय, दाङलाई आवश्यक मेशिन उपकरणहरु उपलब्ध गराउने तथा सडकमा विभिन्न कारणवाट भएका अवरोधहरु हटाई सडक सुचारु राख्ने र विभागिय काममा असर नपर्ने गरि कुनै व्यक्ति, फर्म वा संस्था लाई भाडामा मेसिन उपलब्ध गराउने ।

काम संग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु  

डिभिजन सडक कार्यालय, दाङ र हे.ई.डि. नेपालगंज, वाँके ।
सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना सम्पर्क नं. इमेल आई डि फ्याक्स नं. – घाेराही, दाङ  सम्पर्क नं. ०८२–५६०४७९ E-mail: modang050@gmail.com, फ्याक्स नं. ०८२–५६०४७९

"To Contribute Towards the Betterment of Living Conditions of the People through Effective, Efficient, Safe and Reliable Road Connectivity"

© 2021 सर्वाधिकार सुरक्षित सडक बिभाग

Visitor:

Navigation