कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway राम बहादुर गुरुङ्ग ९८५८७८४५३५ rbgurung1970@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सविना रानाभाट ९८५८७८४५५६ sabinarb098@gmail.com
3 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration पुरुषोत्तम प्रसाद भट्ट ९८४८७८४३७८ bhattpurushottam3@gmail.com
4 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account भानदेव भट्ट ९८४८८६२५८२ bhanubhatt143@gmail.com
5 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration बिरेन्द्र बहादुर बोहरा ९८४३३१६३६९ biren.bo@gmail.com
6 Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दुर्गा दत्त अवस्थी ९८४१४५७६९४ erdurgaawasthi@gmail.com सबइन्जिनियर, सडक डिभिजन महेन्द्रनगर पदस्थापन भै यस योजनामा अतिरिक्त जिम्मेवारी
7 Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सन्तोष बोहरा ९८४८७४६२९८ boharasan011@gmail.com सबइन्जिनियर
8 Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway निरा खड्का ९८६५५७५३१६ kahdkaneera68@gmail.com सबइन्जिनियर
9 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration राम प्रासद पाण्डेय ९८४८७७८२०९ ramprasad.pandey016@gmail.com
10 Light Vechicle Driver Classless Engineering Mechanical सुवास बुढाथोकी ९८४०१४९१६५ sub1689z@gmail.com
11 Office Assistant Classless Administration General Administration नारायण दत्त भट्ट ९८१२७०७७२९ कार्यालय सहयोगी