कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class Engineering Civil Highway राम बहादुर गुरुङ्ग ९८५८७८४५३५ rbgurung1970@gmail.com
2 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सविना रानाभाट ९८५८७८४५५६ sabinarb098@gmail.com
3 Engineer Third Class Engineering Civil Highway सन्तोष चन्द ९८६०३८२१४७ thakuriraja111@gmail.com
4 Engineer Non Gazatted Third Class Engineering Civil Highway कपिल प्रसाद पन्त kapilpant53@gmail.com
5 Engineer Third Class Engineering Civil Highway पुष्पा पन्त pantpuspa33@gmail.com
6 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway भुवन खड्का ९८४८४३८६१८ khadkabhuwon73@gmail.com
7 Accountant Non Gazatted First Class Administration Account भानदेव भट्ट ९८४८८६२५८२ bhanubhatt143@gmail.com
8 Nayab Subba Non Gazatted First Class Administration General Administration बिरेन्द्र बहादुर बोहरा ९८४३३१६३६९ biren.bo@gmail.com
9 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway दुर्गा दत्त अवस्थी ९८४१४५७६९४ erdurgaawasthi@gmail.com सबइन्जिनियर
10 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway करिश्मा भट्ट karishmabhatta03@gmail.com
11 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway सन्तोष बोहरा ९८४८७४६२९८ boharasan011@gmail.com सबइन्जिनियर
12 Sub Engineer Non Gazatted First Class Engineering Civil Highway निरा खड्का ९८६५५७५३१६ kahdkaneera68@gmail.com सबइन्जिनियर
13 Computer Operator Non Gazatted First Class Administration General Administration मनिराम चाैधरी ९८४८६२२६८७ manichaudhary71@gmail.com
14 Kharidar Non Gazatted Second Class Administration General Administration ओमकार प्रशाद बिस्ट ९८६८७१४०१४ bistaomkarprashad@gmail.com
15 Light Vechicle Driver Classless Engineering Mechanical सुवास बुढाथोकी ९८४०१४९१६५ sub1689z@gmail.com
16 Office Assistant Classless Administration General Administration नारायण दत्त भट्ट ९८१२७०७७२९ कार्यालय सहयोगी