हाम्रो बारेमा

..

कार्यालय सम्बन्धी विवरण

कार्यालयको पृष्टभूमि  : सडक विभाग मातहत रहेका सामरिक महत्वका सडक संजालहरुको मर्मत संभार तथा संचालन गर्ने उदेश्यले सडक विभाग अन्तर्गत 33 वटा डिभिजनहरुको स्थापना गरिए बमोजिम सप्तरी, सिरहा र उदयपुर जिल्ला भित्र पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा सामरिक महत्वका शहरी सडक तथा पुलहरुको निर्माण, ममर्त तथा संचालन गर्ने गरि सडक डिभिजन लहान संचालनमा रहेको छ ।

 कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य तथा उदेश्य  : सडक विभागको निति निर्देशन बमोजिम सडक विभाग मातहत रहेका सामरिक महत्वका सडक संजाल अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक राजमार्ग तथा सामरिक महत्वका शहरी सडक तथा पुलहरु निर्माण मर्मत संभार गरि सडक संजालहरु चुस्त दुरुस्त राख्ने तथा सडक विस्तार अभियान अन्तर्गत विस्तारित सडकहरु निर्माण सुधार गरि यातायात सहजिकरण गर्ने । गरिबि निबारणको पूर्वाधारको रुपमा सडकलाई विकास गर्ने । बिध्मान सडकको अवस्थालाई सुधार गरि सुरक्षित टिकाउ र कम खर्चिलो बनाउने तथा रणनैतिक सडकलाई स्तरोन्नति गरि दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग    गर्ने । 

कामसंग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु

यस कार्यालयमा विभिन्न शाखाहरु रहेका छन |

१. प्राबिधिक शाखा,

२. प्रशासन तथा स्टोर शाखा,

३. आर्थिक प्रशासन शाखा,

४. ल्याब शाखा र

५. राजबिराज साईट क्याम्प ।


सम्पर्क गर्न सकिने स्थान र ठेगाना :

सडक डिभिजन, लहान सिरहा

E-mail : drolahan@gmail.com


कार्यालयले दिने सेवा सम्बन्धी जानकारी

नागारिक बडापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको सेवा र सुविधाहरु यस डिभिजनबाट प्राप्त गर्न सकिने छ |