सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 दरभाउ उपलब्ध गराइ दिने वारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०८१ साउन ०९ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 स्वस्फुर्त प्रकाशन २०८०_८१ सडक डिभिजन, भरतपुर २०८१ साउन ०९ फाइल उपलब्ध छैन
3 दर रेट उपलब्ध गराई दिने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुन बारे सूचना सडक डिभिजन जुम्ला २०८१ साउन ०८ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 ०८१-०८२ काे लागि सुचि दर्ता हुन आउने बारे हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, गोदावरी २०८१ साउन ०७ डाउनलोड गर्नुहोस्
6 अधिकृत विक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 कामकाजबाट हटाईएको सम्बन्धमा । सडक डिभिजन, बुटवल २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 सिल विड कोटेशन सम्बन्धी सूचना १ हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, नेपालगन्ज २०८१ साउन ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र आवहान सम्बन्धी सुचना नं. ०१-०८१/८२ सडक डिभिजन चन्दनिगाहपुर २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 अधिकृत बिक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 आर्थिक प्रस्ताव खोल्नेसम्बन्धी सुचना । सडक डिभिजन, दमक २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 अधिकृत बिक्रेता सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना । हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, पोखरा २०८१ साउन ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
17 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/081-082/01 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना-HEDITH/DP/081-082/02 हेभी इक्वीपमेन्ट डिभिजन, इटहरी २०८१ साउन ०१ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 पृथ्वी राजमार्ग (नौबिसे-मलेखु सडक खण्ड) बन्द रहने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना । नागढुङ्गा-मुग्लिङ सडक योजना (पूर्वी खण्ड) २०८१ आषाढ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 बोलपत्र आव्हान RDJKR/081-82/01 सडक डिभिजन, जनकपुर २०८१ आषाढ २५ फाइल उपलब्ध छैन