सुचना

क्र.स शिर्षक कार्यालय प्रकाशित मिति डाउनलोड गर्नुहोस्
1 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ आषाढ ०२ डाउनलोड गर्नुहोस्
2 Regarding opening of Financial Proposal PMEU/337159/075/76/DPR:6,7,9,11-14 सडक विभाग २०७६ जेठ २९ डाउनलोड गर्नुहोस्
3 Notice Regarding RFP , C.N MBHPD-3371254-075-76-DPR-04, MBHPD, 2076-02-24 सडक विभाग २०७६ जेठ २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
4 Notice Regarding EOI for IEE (C.N.DORESU-3371954-075-76-03 to 4) and EIA (C.N.DORESU-3371954-075-76-05 to 6), 2076-02-22, GESU Unit सडक विभाग २०७६ जेठ २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
5 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना सडक डिभिजन, दमक २०७६ जेठ २० डाउनलोड गर्नुहोस्
6 Notice regarding repetition of proposed professional experts, RFP Evaluation PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14 सडक विभाग २०७६ जेठ १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
7 Regarding the Opening of RFP, Contract ID: PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14 सडक विभाग २०७६ जेठ १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
8 Notice regarding Invitation for RFP, EOI-02, [Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-21, 22 & 24-38] सडक विभाग २०७६ जेठ ०६ डाउनलोड गर्नुहोस्
9 Notice regarding pre-bid meeting and its conclusion drafted on 2076-01-27 [RFP submission, Contract No. PMEU/3371594/075/76/DPR-05 to 14] सडक विभाग २०७६ बैशाख ३१ डाउनलोड गर्नुहोस्
10 बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना. सडक डिभिजन, दमक २०७६ बैशाख २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
11 प्रतेबेदनमा सहि र छाप लगाई पठाउने सम्बन्धमा | ( २०७६-०१-२२) सडक विभाग २०७६ बैशाख २२ डाउनलोड गर्नुहोस्
12 Notice Regarding Ammendment for EOI , C.N.NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPD सडक विभाग २०७६ बैशाख १९ डाउनलोड गर्नुहोस्
13 Request for Proposal PMEU/3371594/075/76/DPR-05~14 सडक विभाग २०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
14 Notice Regarding EOI , C.N.r NSTRIPD-3371454-075-76-D9 to 11, NSTRIPD सडक विभाग २०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
15 बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना सडक डिभिजन, महेन्द्रनगर २०७६ बैशाख १३ डाउनलोड गर्नुहोस्
16 सरसफाई सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान,2076-01-10 सडक विभाग २०७६ बैशाख १० डाउनलोड गर्नुहोस्
17 Notice Regarding Consulting Services for MBHPD/3371254/075/76/DOR, MBHPD,2075-12-28 सडक विभाग २०७५ चैत्र २८ डाउनलोड गर्नुहोस्
18 Regarding clarification on proposed professional expert(repeated only), Notice No. 02-PMEU/075/76 सडक विभाग २०७५ चैत्र २४ डाउनलोड गर्नुहोस्
19 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना लहरेपौवा , रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७५ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्
20 गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग सडक योजनाको जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि सूचना लहरेपौवा, रसुवा । गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजना २०७५ चैत्र १८ डाउनलोड गर्नुहोस्