मिति २०७९।०४।१२ गते विहिवार आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा सडक डिभिजन जुम्लाको प्रकाशित ठेक्का आव्हानको सम्बन्धिको सुचनामा ठेक्का नं RDJML/337011384/079/80-13 को Bids/Technical Bid Opening Date मा २०७९।०४।१९ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ..

२०७९ साउन १३

मिति २०७९।०४।१२ गते विहिवार आर्थिक राष्ट्रिय दैनिकमा सडक डिभिजन जुम्लाको प्रकाशित ठेक्का आव्हानको सम्बन्धिको सुचनामा Bids/Technical Bid Opening Date मा २०७९।०४।१९ हुनु पर्नेमा अन्यथा भएकोमा सच्याइएको छ ..


डाउनलोड गर्नुहोस्