कर्मचारीहरु

क्र.स पदको नाम श्रेणी तह सेवा समुह उप समुह कर्मचारीको नाम संपर्क नम्बर ईमेल कैफियत
1 Senior Division Engineer Second Class जय मगल राय
2 Engineer Third Class गाेविन्द साह
3 Engineer Third Class ओम बहादुर थापा
4 Accountant Non Gazatted First Class Account Account बसन्त थापा
5 Senior Store Mechanic Non Gazatted First Class मदन बहादुर आले
6 Senior Operator Non Gazatted First Class Dipak Subedi
7 Senior Operator Puran Deb Puri
8 Senior Recordkeeper Pushpa Sharma
9 Senior Recordkeeper Non Gazatted First Class दल बहादुर छैत्री
10 Second Mechanic Non Gazatted Second Class डिलु राज काफले
11 Second Mechanic Shital Kumar Chaudhary
12 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Jag Bahadur Chaudhary
13 Second Operator Non Gazatted Second Class Tek Bahadur Bohara
14 Second Operator Non Gazatted Second Class Dinesh BK
15 Second Mechanic Non Gazatted Second Class Jitendra Chaudhary
16 Second Mechanic Gobind Gautam
17 Second Mechanic Shyam Sundar Chaudhary
18 Second Operator Ram Bahadur Khadka
19 Second Operator Madhav Muktan
20 Second Operator Dil Bahadur Wali
21 Second Electrician Non Gazatted Second Class रुप लाल बुढाथोकी
22 Second Welder Non Gazatted Second Class नवराज गिरी
23 Second Operator Non Gazatted Second Class तुल्सीराम ओली
24 Second Operator Non Gazatted Second Class कैलाश प्रसाद यादव
25 Second Operator Non Gazatted Second Class खिम बहादुर बोहरा
26 Second Operator Non Gazatted Second Class रंग बहादुर राना क्षेत्री
27 Second Operator Non Gazatted Second Class कर्ण बहादुर खड्का
28 Second Operator Non Gazatted Second Class खिमानन्द पौडेल
29 Junior Store Mechanic Non Gazatted Second Class अनिता लामा
30 Heavy Vechicle Driver Classless केशर बहादुर पुन
31 Heavy Vechicle Driver Classless विष्णु प्रसाद थारु
32 Light Vechicle Driver Classless लक्षु प्रसाद थारु
33 Office Assistant Classless Bindu Chand
34 Office Assistant Classless शान्त बहादुर थारु
35 Office Assistant Classless माता प्रसाद पाठक
36 Office Assistant Krishna Bahadur KC