हाम्रो बारेमा

कार्यालयको इतिहास                                                                
श्री भौतिक पूर्बाधार तथा यातायात मंत्रालय,सडक बिभाग को मातहतमा रहेको यस डिभिजनको स्थापना २०४६।१२।१३ मा भएको हो । सुनसरी जिल्ला, इटहरी उपमहानगरपालिका –५ स्थित यस डिभिजनले स्थापना काल देखि हाल सम्म मेशिन मर्मत संभार तथा संचालन को कार्य गर्दे आइराखेको छ ।

चालु अबस्थामा रहेको योजना तथा कार्यक्रमहरु

मेशिन मर्मत संभार तथा संचालन, सालबसाली ।                                                        
                                                                    
कार्यालयको स्पष्ट दृष्टिकोण ,लक्ष्य र उदेश्य                                                         

  •  यान्त्रिक उपकणहरुको गुणस्तरीय मर्मत संभार गरी उच्च उपलब्धता कायम गर्ने ।
  •  यान्त्रिक उपकरणहरुको Breakdown frequency  न्युनतम गर्ने ।
  •  यान्त्रिक उपकरणहरुको Breakdown period न्युनतम कायम गर्ने ।
  •  यान्त्रिक उपकरणहरुको Utilization उच्च राख्ने ।

काम संग सम्बन्धित शाखाहरु तथा कार्यालयहरु 

  • प्राबिधिक शाखा    
  • लेखा शाखा    
  • प्रशासन शाखा