कार्य क्षेत्र

 

यस डिभिजन अन्तर्गत रहेका विभिन्न यान्त्रिक उपकरणहरु उपलब्ध जनशक्तिको सहयोगमा नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गरी यस सुदुर पश्चिक प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न सडक कार्यालयहरु तथा योजना कार्यालयहरुको सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यमा उपकरण उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मुख्य राजमार्गहरुको Critical Point हरुमा मेशिन उपकरणहरु तैनाथ गरी सुचारु रुपमा यातायात सञ्चालनमा ल्याउने ।

र अन्य सेवाहरु
गोदावरी, कैलालीको भारी उपकरण डिभिजनले पूर्वाधार र जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक सेवाहरू र उपकरणहरू प्रदान गरेर समुदायमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ। निर्माणदेखि कृषिसम्म, महाशाखाले काम सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने हेभी-ड्युटी मेसिनरी र अन्य उपकरणहरू उपलब्ध गराउँछ। तिनीहरूको प्राथमिक मिशन भनेको श्रम लागत घटाउनु र दक्षतालाई अनुकूलन गर्नु हो, ताकि व्यवसाय र व्यक्तिहरूले सुरक्षित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकून्। दैनिक आधारमा, गोदावरी, कैलालीमा भारी उपकरण डिभिजनले समुदायलाई फस्टाउनका लागि आवश्यक स्रोतहरू छन् भनी सुनिश्चित गर्दछ।


डाउनलोड